நவராத்திரி ஏழாம் நாள் – விஜயலட்சுமி பாடல்

நவராத்திரி ஏழாம் நாள் - விஜயலட்சுமி பாடல்
விஜய லட்சுமி ———————- ஓம் மஹா தேவ்யை ச வித்மஹே ! விஜய பலதாய தீமஹே ! தன்னோ விஜயலட்சுமி ப்ரசோதயாத் ! **************************** பல்லவி கமலம் ஏறிய செங் கமலம் ! கீதம் பாடியே அழைக்கின்றோம் !…. நீ வரணும் ! (2) வெற்றி அளிக்கும் விஜய லட்சுமி ! (2) தொட்ட செயல் துலங்கிடும் வரம் கொடுப்பாயே ! (2) ஜெய ஜெய தேவி ! ஜெயமருள் தேவி ! அபயம் அபயம் ! அம்பிகை வாணி ! வெற்றிக் கனி கொண்டு தந்திடுவாயே ! விஜய லட்சுமியே நீ சரணம் ! (2) (கமலம் ஏறிய செங் கமலம் !) சரணம் – 1 பாண்டவர் படையோடு நாரணன் கண்ணனும் போரினில் வென்றதும் தேவி உன் திருவருளே ! (2) ஆண்டவன் ஸ்ரீராமன் ராவணன் வதம்செய்ய அருள்மழை பொழிந்ததும் உன்கண்களே ! (2) அருள்மழை பொழிவதும் உன்கண்களே ! ஜெய ஜெய தேவி ! ஜெயமருள் தேவி ! அபயம் அபயம் ! அம்பிகை வாணி ! வெற்றிக் கனி கொண்டு தந்திடுவாயே ! விஜய லட்சுமியே நீ சரணம் ! (கமலம் ஏறிய செங் கமலம் !) சரணம் – 2 பாதையில் எதிர்காணும் பாதகத் தடையாவும் நெஞ்சினில் துணிவோடு கடந்திடச் செய்திடுவாய் ! (2) கோதையே ! உன்பாதம்…என்றுமே மறவேனே ! கோல விழியாளே ! ஜெயமாகட்டும் ! (2) கோல விழியாளே ! ஜெயமாகட்டும் ! ஜெய ஜெய தேவி ! ஜெயமருள் தேவி ! அபயம் அபயம் ! அம்பிகை வாணி ! வெற்றிக் கனி கொண்டு தந்திடுவாயே ! விஜய லட்சுமியே நீ சரணம் ! (கமலம் ஏறிய செங் கமலம் !)