ஸ்ரீ லட்சுமி ஹயக்ரீவா ஞானம் தா !

Youtube link பரி தலையானிடம் பரிதலைக் கொண்டால்… பரிட்சையில் வெற்றி எளிதாகும் ! பரி தலையானிடம் பரிதலைக் கொண்டால்… பரிட்சையில் வெற்றி எளிதாகும் ! கல்விச் செல்வத்தின் அதிபதி திருச் செல்வன் ! (2) வல்வினை  தீர்த்திடும் ஸ்ரீ லட்சுமி ஹய (more…)
ராம தூதன் மாருதி !

Youtube link ராம தூதன் மாருதி ! நாமம் போற்றி நீதுதி! பஞ்ச பூதங்களை வென்றவன் ஆஞ்சநேயன் ! விடாமலே ஸ்ரீராமனின் பெயரைச் சொல்லி பாடிடும்…(ராம தூதன்) விண்ணில் தாவிச் செல்லுவான் ! வேகமாகவே! சின்ன பந்தாய் சூரியன் கண்ணில் தோன்றவே (more…)
ஸ்ரீ விஷ்ணு தசாவதாரம்

Youtube Link ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசனே ! ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நேசனே ! ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே ! எங்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே ! ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே ! தர்ம வழி காக்கவே.கர்ம பலன் காட்டவே.. அவதாரம் பல செய்தவா (more…)
கருப்பண்ண சாமி !

கருப்பு நிறத் தோற்றத்தில வெள்ள மனசுக் காரன் ! கரும் இருட்டு நேரத்தில காவலாகும் வீரன் ! (2) வாட்ட சாட்டம் உயரத்தோடு மிடுக்கு மீசைக்காரன் ! கோட்டையாளும் ஐயனுக்கு தோழன் பாசக்காரன் ! கோரஸ்: கருப்பண்ண சாமி ! நம்ம (more…)
கால பைரவர் பஞ்சரத்னம்

Youtube link 1) கட்கம், கபாலம் டமருகம், சூலம் எப்போதும் ஏந்தும் மலர்கரங்கள் கொண்டோன் முக்கண்ணன், திகம்பரன் திருநீறு தரித்தோன் ! பிறை சூடும் பைரவனே பொற்பாதம் போற்றி ! 2 பக்தர்களின் மனதில் ‘சம்பு’வென நின்றோன் ! கேட்கும் வரமருள்வோன்! கவித்துவமாய் (more…)
தீபத் திருநாள் கார்த்திகை

Youtube Link தீபத் திருநாள் கார்த்திகை ! – நாம் பாடிடுவோம் அதன் சிறப்பினை ! (2) ஆலயம் தோறும் ஏற்றுவோம் சொக்கப் பனை.. வேண்டிடுவோமே ஜோதியின் வடிவாய் சொக்கப்பனை ! (2) கோரஸ்: நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! (more…)
ஹரிவராசனம் - தமிழில்...

தமிழாக்கம் : ஸ்ரீதேவிபிரசாத் Youtube link அகிலம் யாவைக்கும் இன்பம் தருபவன் ! அரிய ஆசனம் மீத மர்ந்தவன் ! அருணன் தொழுபவன், ஆடிக் களிப்பவன்… ஹரிஹரன் மகனே ! தஞ்சம் ஆகினேன் ! சரண கோஷத்தில் மனமும் குளிர்பவன் ! (more…)
ஸ்ரீ லட்சுமி குபேர ஆர்த்தி - தமிழில்

தமிழாக்கம் / இசை : ஸ்ரீதேவிபிரசாத் Youtube link ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! – ஸ்வாமி யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! சரணென வந்திடு வோர்க்கு – தன்னை சரணென வந்திடு வோர்க்கு செல்வம் தருவோனே (more…)
குரு பகவான் கவசம் - தமிழில்

தமிழாக்கம் / இசை : ஸ்ரீதேவிபிரசாத் Youtube link அனைத்தையும் அறிந்த ஞானியே ! குருவே ! விரும்பிடும் பலன் தரும் அமைதியின் உருவே! ருத்ராட்சம் அணியும் ப்ரஹஸ்பதி தேவே ! தேவர்கள் வணங்கும் தேவனே ! போற்றி ! சிரத்தினை (more…)