நவராத்திரி ஐந்தாம் நாள் – கஜலட்சுமி பாடல்

நவராத்திரி ஐந்தாம் நாள் - கஜலட்சுமி பாடல்
கஜ லட்சுமி ——————- ஓம் கஜ பீடாய ச வித்மஹே ! கமல வாசினி தீமஹே ! தன்னோ லட்சுமி ப்ரசோதயாத் ! ———————— பல்லவி வருகவே ! வருகவே ! ஸ்ரீ கஜ லட்சுமியே ! வாரணம் சூழவே… வருகவே ! வருகவே ! (2) குங்குமத்தாலே அர்ச்சனை செய்தோம் ! (2) மங்கள வாத்தியம் இசைத்தோம் வருகவே! (2) மங்கையர் குலமதன் விளக்கே வருகவே ! வருகவே ! வருகவே ! ஸ்ரீ கஜ லட்சுமியே ! வாரணம் சூழவே… வருகவே ! வருகவே ! மூவரும் தொழுகின்ற மாதவி நீதானே ! தேவரும் பணிகின்ற பாரதி நீதானே ! சரணம் – 1 வானவர் யாவும் பூமழை தூவ.. வேதங்களோடு கீதம் பாட…(2) வண்ணத் தேரினில் வாரணம் பூட்டி மின்னும் மேனியாள் தோரணை காட்டி (2) வருக ! வருகவே ! வர லட்சுமி ! மூவரும் தொழுகின்ற மாதவி நீதானே ! தேவரும் பணிகின்ற பாரதி நீதானே ! (வருகவே ! வருகவே ! ஸ்ரீ கஜ லட்சுமியே !) சரணம் – 2 சாமரம் வீசும் தோழியர் கூட தாமரை பூவில் காட்சி தந்து… (2) சின்னக் கைகளில்… ஆபர ணங்கள்! ‘கிண் கிண்’ எனவே, மெல்லிசை மீட்ட… (2) வருகவே ! வருகவே ! வர லட்சுமி ! மூவரும் தொழுகின்ற மாதவி நீதானே ! தேவரும் பணிகின்ற பாரதி நீதானே ! (வருகவே ! வருகவே ! ஸ்ரீ கஜ லட்சுமியே !)