நவராத்திரி இரண்டாம் நாள் – தனலெட்சுமி பாடல்

நவராத்திரி இரண்டாம் நாள் - தனலெட்சுமி பாடல்