நவராத்திரி இரண்டாம் நாள் – தனலெட்சுமி பாடல்

நவராத்திரி இரண்டாம் நாள் - தனலெட்சுமி பாடல்
தன லட்சுமி ——————– ஓம் புஷ்டி ரூபாய் ச வித்மஹே ! ஸ்வர்ண தேவ்யை தீமஹி ! தன்னோ தன ப்ரசோதயத் ! ********************* பல்லவி கனகமயி ! – ஸ்ரீ கல்யாணி ! தனமும் வளமும் தரும் தேவி நாராயணி ! (2) தினம் தினம் உனைப் பாட செல்வம் சேரும் ! (2) மனம் மகிழ் நலமெலாம் நாளும் கூடும் ! (2) கனகமயி ! – ஸ்ரீ கல்யாணி ! தன லட்சுமி ! ஆ…ஆ….ஆ… சரணம் – 1 வைகுந்தம் அது நீங்கி, பூலோகம் வந்தாய் ! வைதேகி உன் சக்தி, திருமாலும் உணர… ! (2) வேதம் போற்றிடும் திருமகளே ! (2) வறுமையினை அழிப்பவளே ! வளமையினை சேர்ப்பவளே ! ஞாலம் போற்றும் ஞானம் நிறைகுடமாய் கொண்டவளே ! (2) சென்னிற ஆடை துளசியின் மாலை சுந்தரி உனக்கு சார்த்திடுவோம் ! புண்ணிய ஸ்ரீதேவி ! – உனை பூஜை செய்திடுவோம் ! (2) (கனகமயி ! – ஸ்ரீ கல்யாணி !) சரணம் – 2 ஐஸ்வர்ய திருக்கோலம் நாம் போட்டுவைப்போம்! சௌபாக்யம் எல்லாமும் நீசேர்க்க வேண்டும் ! (2) கேட்ட வரம் தரும் ஸ்ரீநிதியே! (2) திருச்செல்வ அதிபதியே ! கருணைமிகு குணவதியே ! தேவர் போற்றும் தேவி ! பத்மாசனி மாதவியே ! (2) சென்னிற ஆடை துளசியின் மாலை சுந்தரி உனக்கு சார்த்திடுவோம் ! புண்ணிய ஸ்ரீதேவி ! – உனை பூஜை செய்திடுவோம் ! (2) (கனகமயி ! – ஸ்ரீ கல்யாணி !)