ஸ்ரீ லட்சுமி குபேர ஆர்த்தி – தமிழில்

ஸ்ரீ லட்சுமி குபேர ஆர்த்தி - தமிழில்
தமிழாக்கம் / இசை : ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

Youtube link

ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! – ஸ்வாமி யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! சரணென வந்திடு வோர்க்கு – தன்னை சரணென வந்திடு வோர்க்கு செல்வம் தருவோனே ! – ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! (2) ஈசனின் பக்தரில் சிறந்தவன் குபேரனே நீதானே! – ஸ்வாமி குபேரனே நீதானே ! தானவர், அசுரருக் கெதிராய் – கொடும் தானவர், அசுரருக் கெதிராய் போர் பல செய்தவனே ! ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! (2) தங்க சிம்மாசனம் அமர்ந்தாய் ! தலைமேல் குடை அசைய..- உன் தலைமேல் குடை அசைய… யோகினியர் இசைப்பார் கானம் ! – இளம் யோகினியர் இசைப்பார் கானம் ! – உடன் ஜெய ஜெய எனும்கோஷம் ! ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! (2) சூலமும், கதையுடன் ஆயுதம் கரங்களில் பல ஏந்தி – உந்தன் கரங்களில் பல ஏந்தி… சோகம், பயம் தடை தீர்ப்பாய் ! – எம் சோகம், பயம் தடை தீர்ப்பாய் ! ஏந்திடும் வில்லாலே…! ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! (2) அன்புடன் படைக்கிறோம் உனக்கென வித வித நைவேத்யம் ! – ஸ்வாமி வித வித நைவேத்யம் ! உளுந்து சென்னா பண்டம் – நல் உளுந்து சென்னா பண்டம் இனிப்புகள் பலகாரம் ! ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! (2) பலமுடன், ஞானமும் அருள்வாய் ! உன் தாள் சரண்புகுந்தோம் ! – ஸ்வாமி உன் தாள் சரண்புகுந்தோம் ! நலமுடன் வெற்றிகள் தருவாய் – என்றும் நலமுடன் வெற்றிகள் தருவாய்.. உன்னடி பணிவோர்க்கு…! ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! (2) நெய்திரி தீபத்தில் ஜொலித்திடும் சிரத்தினில் மணி மகுடம் – ஆஹா சிரத்தினில் மணி மகுடம் ! கழுத்தினில் ஆடிடும் மாலை – உன் கழுத்தினில் ஆடிடும் மாலை கவர்ந்திடும் முத்தாரம் ! ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! (2) யக்ஷ குபேரனுன் ஆரத்தி பக்தியாய் துதிப்போர்க்கு – மெய் பக்தியாய் துதிப்போர்க்கு … விரும்பிடும் பலன்களைத் தருமே- மனம் விரும்பிடும் பலன்களைத் தருமே ! சௌபாக்கிய முடனே…! ஓம் யக்ஷ குபேரனே ! ஜெய் ! (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *