சிதம்பராஷ்டகம் – தமிழில்

சிதம்பராஷ்டகம் - தமிழில்

Youtube link

“ப்ரம்ம முராரி” எனத்தொடங்கும் பிரபலமான் “லிங்காஷ்டகம்” போன்றே சந்தம் கொண்ட ஸ்லோகம். சிதம்பர நடராஜரின் லிங்க வடிவை போற்றித் துதிக்கும் வகையில் அமைந்தது.

எளிய தமிழில்…பொருளுணர்ந்துகொள்ள…

Download “Chidambarashtakam Tamil” Chidambarashtakam_tamil_paattufactory_ebook.pdf – Downloaded 3 times – 1 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *