சிவன்

ஸ்ரீ வைத்யநாத அஷ்டகம்

PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும். சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ வைத்யநாத அஷ்டகம் – பொருளுணர்ந்து கொள்ள ஏதுவாக… (more…)
பரணி தீபம் பாருங்கள் !

Youtube link பரணி தீபம் பாருங்கள் ! அருணை மலையிலே ! – இந்த தரணி ஆளும் ஈசன் வாழும் அண்ணாமலையிலே… கோரஸ்: திரு அண்ணாமலையிலே ! திரு அண்ணாமலையிலே ! (2) சரணம் – 1 ——– அதிகாலை கருவறையில் (more…)
அலைபாயும் மனமே

Youtube link அலைபாயும் மனமேநீ அலையாதிரு ! ‘சிவனே’ன்னு எப்போதும் நிலையாயிரு ! (2) பாரம்..உந்தன்…பாரம்… பாரம்..உந்தன்…பாரம்… படைத்தானே பரமேசன் அவன் தாங்குவான் ! (2) (அலைபாயும்) ஒன்பது கோளும் அவன்வசம் தானே ! ஒவ்வொரு நாளும் அவன் சித்தமே ! (more…)
ப்ரபும் ப்ராணநாதன் - சிவ ஸ்துதி - தமிழில்

Youtube link 1) உயிர் ஆகி எங்கும் நிறைவான ஜீவன் ! உலகாளும் ராஜன் ! ஒளியாகும் தேவன் ! கணம் கூட்ட நாதன் ! சதானந்த யோகன் ! சிவன், சங்கரன், சம்பு திருப்பாதம் போற்றி ! 2) விரிந்தாடும் (more…)
தீபத் திருநாள் கார்த்திகை

Youtube Link தீபத் திருநாள் கார்த்திகை ! – நாம் பாடிடுவோம் அதன் சிறப்பினை ! (2) ஆலயம் தோறும் ஏற்றுவோம் சொக்கப் பனை.. வேண்டிடுவோமே ஜோதியின் வடிவாய் சொக்கப்பனை ! (2) கோரஸ்: நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! (more…)
சிதம்பராஷ்டகம் - தமிழில்

Youtube link “ப்ரம்ம முராரி” எனத்தொடங்கும் பிரபலமான் “லிங்காஷ்டகம்” போன்றே சந்தம் கொண்ட ஸ்லோகம். சிதம்பர நடராஜரின் லிங்க வடிவை போற்றித் துதிக்கும் வகையில் அமைந்தது. எளிய தமிழில்…பொருளுணர்ந்துகொள்ள… (more…)
பிரதோஷ நந்தியே போற்றி !

சிவனேன்னு அமர்ந்திருப்பான் நந்தியே ! சிவலிங்க ரூபத்தின் முன்பிலே ! சிவபெருமான் திருமுகத்தை பார்த்தபடி … அவன்பொழுது கழிந்திடுமே நல்லபடி…! அவன்பொழுது கழிந்திடுமே நல்லபடி…! (சிவனேன்னு) காளையவன் கழுத்தினிலே மணி அசையும் – அந்த ஓசையிலே ஓம் எனும் ஒலி இசைக்கும்… (more…)