ராகு கேது தோஷ பரிகாரத் தலம்

ராகு கேது தோஷ பரிகாரத் தலம்
Youtube link ராகு, கேது ஓருடலாய் பிணைந்த தலம் ! சாபம் நீங்க ஈசனையே பணிந்த தலம் ! நான்முகனும், சூரியனும் தொழுத தலம் ! தெற்கிலொரு காளஹஸ்தி என்னும் தலம் ! கோரஸ்: திருப்பாம்புரத் தலம் ! திருப்பாம்புரத் தலம்

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field