குரு பகவான் கவசம் - தமிழில்

தமிழாக்கம் / இசை : ஸ்ரீதேவிபிரசாத் Youtube link அனைத்தையும் அறிந்த ஞானியே ! குருவே ! விரும்பிடும் பலன் தரும் அமைதியின் உருவே! ருத்ராட்சம் அணியும் ப்ரஹஸ்பதி தேவே ! தேவர்கள் வணங்கும் தேவனே ! போற்றி ! சிரத்தினை (more…)
ராகு கேது தோஷ பரிகாரத் தலம்

Youtube link ராகு, கேது ஓருடலாய் பிணைந்த தலம் ! சாபம் நீங்க ஈசனையே பணிந்த தலம் ! நான்முகனும், சூரியனும் தொழுத தலம் ! தெற்கிலொரு காளஹஸ்தி என்னும் தலம் ! கோரஸ்: திருப்பாம்புரத் தலம் ! திருப்பாம்புரத் தலம் (more…)
ஸ்ரீ சுக்கிர கவசம்

ஸ்ரீ சுக்கிர கவசம் பிரம்மானந்த புராணத்தில் உள்ள சமஸ்கிருத ஸ்லோகம்தமிழாக்கம் / இசை / பாடியவர்: ஸ்ரீதேவிபிரசாத்   Youtube Link (more…)