மூவுலகின் முதற்கடவுள்

மூவுலகின் முதற்கடவுள்
Youtube link தேவர் குலம் காக்க வந்த காவலன் ! அசுரர்களை வதமுடித்த நாயகன் ! மூவுலகின் முதற்கடவுள் மோகனன் ! மூஷிகம் மேல் வலம்வரு(ம்) விநாயகன் ! (தேவர் குலம் காக்க வந்த காவலன் !) தோப்புக்கர்ணம் போடச் சொல்லி…

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field