சாயி மகான் கோயில் மணி

சாயி மகான் கோயில் மணி
Youtube link சாயி மகான் கோயில் மணி ஒலிக்குது ! – அது தாய ழைக்கும் தேன்குரலாய்க் கேட்குது…! (2) அருளை அமுதாய்..அவன் அன்பாய்த் தர‌வே… நமை அழைத்தானே மணி ஓசை யாலே ! (2) கோரஸ்: சாய் நாமமே…அது ஓங்காரமே ! ஓங்காரமே…மணி ரீங்காரமே ! (2) சரணம் – 1 ——————– பாபா எனும் அந்தப் பரந்தாமனின் பண்பினைப் பாடுகின்ற மணியோசையே ! (2) வலம் வரும் அன்பரை வரம் பெறக் கூப்பிடும்.. பாசம் காட்டுகின்ற மணியோசையே ! (2) கோரஸ்: சாய் நாமமே…அது ஓங்காரமே ! ஓங்காரமே…மணி ரீங்காரமே ! (2) சரணம் – 2 —————– யாரே கதி என்று தவிப்போர்கெலாம்.. நம்பிக்கை தந்திடும் மணியோசையே ! (2) நல்லதொரு சேதியை..நல்லவருக் களித்திடும்.. நாதனின் பாஷையாம் மணியோசையே ! (2) கோரஸ்: சாய் நாமமே…அது ஓங்காரமே ! ஓங்காரமே…மணி ரீங்காரமே ! (2) (சாயி மகான் கோயில் மணி )