மஹா பெரியவா திருப்பாதம்

மஹா பெரியவா திருப்பாதம்
Youtube link பாரதம் முழுவதும் நடந்தளந்த மஹா பெரியவா திருப்பாதம் ! தாமரை போன்ற மலர்பாதம் ! தஞ்சம் அருளிடும் பொற்பாதம் ! பெரியவா பாத தரிசனமே ! பேரருள் சேர்த்திடும் பாக்கியமே ! பாவங்கள் யாவும் தீர்த்திடுமே ! புண்ணியம்

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field