சிவனேன்னு இரு !

சிவனேன்னு இரு !
Youtube Link சிவனேன்னு இரு மனமே ! – அவன் சிந்தனையோடு தினமே !  (2) பாரம் சுமப்பவன் பரமனாம் சிவனே ! படைத்தவனும் அவனே ! கோரஸ்: ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field