சாயில்லாமல் நானில்லை !

சாயில்லாமல் நானில்லை !
Youtube link சாயில்லாமல் நானில்லை ! சாய் குரு போலொரு தெய்வமிலை..(2) சாயே சத்தியம் சந்தேகமிலை ! சாயே சாஸ்வதம் வேறு இல்லை… சாயே சாஸ்வதம் வேறு இல்லை… (சாயில்லாமல்) சரணம் -1 தாய் உளம் கொண்ட தந்தையவன் ! தயாள

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field