வார்த்தாளி ! வாராகி !

வார்த்தாளி ! வாராகி !
Youtube link வார்த்தாளி ! வாராகி ! தீர்ப்பாளே வினையெல்லாம்… தூள்தூளாய் பொடியாக்கியே ! – அவள் பார்த்தாலே போதும்  பார்விட்டு பகை ஓடும் பார்க்கின்ற நொடிப்போதிலே…(2) கோரஸ்: வாராகி ! கோராகி ! வாராகியே ! சேய் எம்மைக் காப்பாயோ தாயாகியே !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field