panchami

varahi

Youtube Link பஞ்சமியின் நாயகியே வாராகிதேவி ! தாயே ! சிவ ரூபி ! தவ மேனியம்மா ! நெஞ்சமெலாம் கோயில் கொண்ட நீலியம்மா ! நலங்களெல்லாம் தருபவளே சூலியம்மா ! தஞ்சையிலே தனியாக சன்னதி கொண்டாய் ! தஞ்சமென்று வந்தவர்க்கு (more…)
ஜெய ஓம் வாராகியே ! - பஞ்சமி பாடல்

Youtube Link ஏழு கன்னியரில் சிறந்தவளாம் வாராகி ! ஏர் கலப்பை கைகளிலே ஏந்திடுவாள் வாராகி ! ஏற்றமெலாம் தந்திடுவாள் வாராகி ! – நம் எண்ணமெலாம் நின்றிடுவாள் தாயாகி ! (2) கோரஸ்: வாராகியே ! ஜெய் ஓம் வாராகியே (more…)