ஸ்ரீ சரஸ்வதி ஆரத்தி – தமிழில்

ஸ்ரீ சரஸ்வதி ஆரத்தி - தமிழில்
Youtube link ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! – அம்மா ! ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! மூவுலகாள்பவள் நீயே ! – இந்த மூவுலகாள்பவள் நீயே ! நற்குணத் திருவுருவே ! ஓம் ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! கமலத்தில்

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field