ஸ்ரீ சரஸ்வதி ஆரத்தி – தமிழில்

ஸ்ரீ சரஸ்வதி ஆரத்தி - தமிழில்
Youtube link ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! – அம்மா ! ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! மூவுலகாள்பவள் நீயே ! – இந்த மூவுலகாள்பவள் நீயே ! நற்குணத் திருவுருவே ! ஓம் ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! கமலத்தில்

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
Really Simple CAPTCHA is not enabled
*Required field