ஸ்ரீ சரஸ்வதி

ஸ்ரீ சரஸ்வதி ஆரத்தி - தமிழில்

Youtube link ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! – அம்மா ! ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! மூவுலகாள்பவள் நீயே ! – இந்த மூவுலகாள்பவள் நீயே ! நற்குணத் திருவுருவே ! ஓம் ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! கமலத்தில் நிலவுபோல் அமர்ந்தவள் ! மங்கல வடிவினளே ! – முழு மங்கல வடிவினளே ! அழகிய அன்னம் உன்வாகனம் அழகிய அன்னம் உன்வாகனம் ஈடிலா எழிற்கோலம் ! ஓம் ஜெய சரஸ்வதி தாயே ! வீணையும் மாலையும் கரங்களில் ஏந்திடும் கலைமகளே ! – அம்மா ! ஏந்திடும் கலைமகளே ! ரத்தின மகுடம் உன்சிரத்தில்
ambal

Youtube link அழகான கொலு வைத்தோம் படியமைத்து – வந்து அமரும்படி உனையழைத்தோம் பாட்டிசைத்து (2) அருள் பொழியும் அம்பிகையே பாருமம்மா ! (2) – எங்கள் அகங்குளிர கொலுவிருக்க வாருமம்மா..(2) (அழகான கொலு) இல்லத்திலே லட்சுமிகரம் அருள் செய்யும் லட்சுமி கரம்… இல்லையென்று சொல்லாமல் அ ள்ளித்தரும் பல வரம் (2) அல்லல்களைத் தீர்த்திடும் அஷ்டலட்சுமி அவதாரம் (2) இஷ்டமுட ன் உனைவேண்ட கூடும் நலன் ஏராளம் (2) (அழகான கொலு ) குங்குமமும் மங்கலமும் தரும் மங்கலச்செல்வியே ! கலைமகள் வடிவாகி தந்திடுவாய் கல்வியே !(2) சிங்கத்திலே ஏறிடும் ஸ்ரீதுர்க்கை அன்னையே ! (2) தஞ்சமது