சாய்நாதனே எந்தன் சாரதி

சாய்நாதனே எந்தன் சாரதி
Youtube link பல்லவி நான் நாடிச் செல்லுமிடம் ஷீரடி ! – அந்த‌ சாய்நாதனே எந்தன் சாரதி ! (2) துணையாகி வருகின்றான் வழிகாட்டி ! – எனை இயக்குகிறான் அருள்பொழியும் விழிகாட்டி !  (2) (நான் நாடி) சரணம் –

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field