கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !

கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !
Youtube link நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரு…நாடும் பிள்ளை யாருங்க? வேண்டும் பிள்ளை யாருங்க? போற்றும் பிள்ளை யாருங்க? பிள்ளையாரு பட்டி வாழும் கற்பகத்தான் பாருங்க ! (2) கோரஸ்: பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன் நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field