உதி ரூபமாய் அருளும் ஸ்ரீ சாயி நாதன் !

உதி ரூபமாய் அருளும் ஸ்ரீ சாயி நாதன் !
ராகம்: ஹம்ஸத்வனி *********************************** நீரூற்று போல இங்கு திருநீறு ஊற்று ! ஷீரடி நாதனின் திரு விளையாட்டு ! (நீருற்று) நறுமணம் கமழும் திருநீறு ! அருமருந்தாகிடும் திருநீறு ! நறுமணம் கமழும் திருநீறு ! அருமருந்தாகிடும் திருநீறு ! ஒருகணம்

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field