நம:சிவாய – மந்திரத்தின் மகிமை

நம:சிவாய - மந்திரத்தின் மகிமை
நம:சிவாய என்னும் ஒரு அரிய மந்திரம்… பயம் களைந்து தெளிவுதன்னை தெரியச் செய்திடும்… ஓம் நம:சிவாய என்று முப்பொழுதிலும்… செப்பிடுவாய் என்மனமே எப்பொழுதிலும்… (நம:சிவாய என்னும்) உச்சரிக்கும் உத்தமரைத் தேவர் எனஆக்கிடும் ! அச்சம் தரும் காலனுக்கே அச்சத்தினைத் தந்திடும் !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field