பிள்ளையார்

ஜெய் கணேஷ தேவா - தமிழில்...

Youtube link ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ ஜெய கணேஷ  தேவா !உன் அம்மை உமாதேவி !அப்பன் மஹாதேவன் ! ஒற்றை தந்தம், நான்கு கரம், தயை புரியும் திருவுளம் ! நெற்றியிலே எழிற் திலகம் ! எலியின் மீது ஊர்வலம் ! வெற்றிலையில் மாலையாம் மலர்களிலே மாலையாம் லட்டுடனே இனிப்புகள்..படைத்திடுவார் பக்தர்கள் ! குருடருக்கும் கண் திறப்பாய் ! குஷ்டருக்கும் நோய் தீர்ப்பாய் ! வேண்டுவோர்க்கு பிள்ளைவரம் செல்வமெலாம் நீ கொடுப்பாய் ! முதலில் உன்னை பூஜைசெய்து அடிபணிந்திடு வோர்க்கு…வளமுடனே வாழ வைப்பாய்தடைகளெலாம் உடைத்து…
மூவுலகின் முதற்கடவுள்

Youtube link தேவர் குலம் காக்க வந்த காவலன் ! அசுரர்களை வதமுடித்த நாயகன் ! மூவுலகின் முதற்கடவுள் மோகனன் ! மூஷிகம் மேல் வலம்வரு(ம்) விநாயகன் ! (தேவர் குலம் காக்க வந்த காவலன் !) தோப்புக்கர்ணம் போடச் சொல்லி… தேவர்கட்கு தொல்லை தந்து… களியாட்டம் ஆடி வந்தான் கஜமுகாசுரன் ! களியாட்டம் ஆடியவன் கதை முடித்து அவனை ஒரு எலியாட்டம் ஆக்கியவன் ஸ்ரீ கஜானனன் ! (தேவர் குலம் காக்க வந்த காவலன் !) அனல் உமிழ்ந்து பேசிப் பேசி, அனைவரையும் நடுங்கவைத்து அளவில்லாத‌ துன்பம் தந்தான் அனலாசுரனே ! அனல் உமிழும் அசுரனையே விழுங்கி
கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !

Youtube link நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரு…நாடும் பிள்ளை யாருங்க? வேண்டும் பிள்ளை யாருங்க? போற்றும் பிள்ளை யாருங்க? பிள்ளையாரு பட்டி வாழும் கற்பகத்தான் பாருங்க ! (2) கோரஸ்: பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன் நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க ! வீட்டில் என்ன செய்யும்போதும்…கேட்பதுவும் யாரைங்க? மூத்தவரை தானுங்க ! ஏதுன்னாலும் கேளுங்க ! மூத்தவரு யாரு? நம்ம,,மூஷிகனே தானுங்க ! (2) கோரஸ்: பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன் நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க ! பிள்ளைச் செல்வம் வேணுமுன்னு…வேண்டிக்கிட்டா போதுங்க ! அருகம்புல்ல போடுங்க ! அர்ச்சனைகள் பண்ணுங்க ! பிள்ளை வரம்
அகவல் சொன்னால்...

அகவல் சொன்னால் பக்தியுடன் அனுதினமே ! – நல்லத் தகவல் வரும் நம்மைத் தேடி சீக்கிரமே ! அக மகிழ்ந்து அருள்தருவான் பிள்ளையாரப்பன் ! – நல்ல‌ சுகம் கொடுத்து வாழவைப்பான் பிள்ளையாரப்பன் !
கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !

பாடல் மெட்டு: நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரு… நாடும் பிள்ளை யாருங்க? வேண்டும் பிள்ளை யாருங்க? போற்றும் பிள்ளை யாருங்க? பிள்ளையாரு பட்டி வாழும் கற்பகத்தான் பாருங்க ! (2) குலங்கள் எல்லாம் காக்கும் கண நாதன்..! நலங்கள் எல்லாம் சேர்க்கும் சிவ பாலன்…! கோரஸ்: பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன் நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க ! செல்ல பிள்ளையாருங்க ! வீட்டில் என்ன செய்யும்போதும்… கேட்பதுவும் யாரைங்க? மூத்தவரை தானுங்க ! ஏதுன்னாலும் கேளுங்க ! மூத்தவரு யாரு? நம்ம,, மூஷிகனே தானுங்க ! (2) அவருகிட்ட கேட்டெ தையும் செய்வோம் ! ஐங்கரனே சரணமுன்னு சொல்வோம்
சங்கடஹர சதுர்த்தி

மங்கலம் தந்தருளும் சங்கட ஹர சதுர்த்தி ! சதுர்த்தியின் நாயகன்…சுந்தர கணபதி ! (2) தேய்பிறை சதுர்த்தியில் தேவனைத் தொழுவதால்… வளர்பிறை ஆகுமே வாழ்வில் என்றுமே ! கோரஸ்: சங்கடம் தீர்க்கும் சதுர்த்தியின் திருநாள் ! சங்கட நாசன கணபதி திருநாள் ! சரணம் -1 —————— சந்திரன் தவமிருந்து… மங்கள கணபதியின் வரங்களை தீர்க்கமாய் பெற்றதும் இந்நாளே ! (2) அங்காரகன் அவனும் கிரகப் பதவியோடு… மங்கலன் எனும் பெயரும் பெற்றதும் இந்நாளே ! (2) கோரஸ்: சங்கடம் தீர்க்கும் சதுர்த்தியின் திருநாள் ! சங்கட நாசன கணபதி திருநாள் ! சரணம் – 2 ———————