வாராகி தாலாட்டு

varahi
Youtube link ஆராதித்தோம் உன்னை….வாராகித் தாயே ! மாறாத உன்னருளை நாளெல்லாம் அனுக்ரஹித்து ஓயாதோ உன்மேனி..ஓங்கார ரூபிணியே! (2) ஓய்வெடுக்க வேண்டுமம்மா தாலேலோ…! தாலேலோ…! பார் போற்றும் அம்பிகையின் போர்படையின் அதிபதியே ! போர் செய்து எதிரியரை வேரறுக்கும் பார்வதியே !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field