அம்மனுக்கு வளைகாப்பு

அம்மனுக்கு வளைகாப்பு
Youtube link ஆடிப்பூர நாயகிக்கு சந்தன காப்பு ! அண்டமிதன் அன்னைக்கு கை வளைகாப்பு ! (2) வளையல்களை சார்த்திடுவோம் அம்மனுக்கு ! வளங்கள் எல்லாம் சேர்த்திடுவாள் அவள் நமக்கு ! (2) (ஆடிப்பூர) சரணம் – 1 ————– செந்நிறத்து

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field