அம்மன்

நானறிஞ்ச கோயிலுன்னா வேற்காடு

Youtube Link நானறிஞ்ச கோயிலுன்னா வேற்காடு கோயிலுதான் ! நான்வணங்கும் தெய்வமுன்னா தேவிகருமாரிய(ள்) தான்! வேற ஒண்ணும் எனக்குத் தெரியல…- அந்தத் தாயிக்கிணை யாரு ஊருல…! (நானறிஞ்ச) நானெதுவும் கேட்டதில்லை…தாயிருக்கா பாத்துக்குவா ! தன்னாலே தந்திடுவா ! தருவ‌தெல்லாம் மங்கலந்தான் ! (2) நெஞ்சுக்குள்ள முப்பொழுதும் அவபாட்டு சுத்திவரும் ! அச்சமில்லை எப்பொழுதும் ! நீலி நிழல் கூடவரும் ! (2) வேற ஒண்ணும் எனக்குத் தெரியல…- அந்தத் தாயிக்கிணை யாரு ஊருல…! மாரியென வந்திடுவா ! குடையாக நின்றிடுவா ! வெயில் வரும் நேரத்தில…வேப்பநிழல் ஆயிடுவா ! (2) வாரிவாரித் தந்திடுவா ! வள்ளலெனத் தந்திடுவா !
ஆடி மாசம் அம்மனோட மாசம் !

ஆடி மாசம் அம்மனோட மாசம் ! – அவ‌ கோயில் எல்லாம் பக்தரோட கூட்டம் ! (2) பக்தி விதை போடு நெஞ்சில் ஆடிப் பட்டம் ! – நம்ம‌ சக்தியருள் காத்தோடு ஊர சுத்தும் !