மௌனம் கலைக்கும் தருணமிது !

மௌனம் கலைக்கும் தருணமிது !
Youtube link Tune: தெய்வம் தந்த வீடு (அவள் ஒரு தொடர்கதை) தெய்வம் எல்லாம் இன்று… மௌனம் ஆனது ! தெய்வம் எல்லாம் இன்று மௌனம் ஆனது ! மனித குலம் அழிக்கும் கிருமி அதன் ஆட்டம்…அடக்காமலே… கண்டும் காணாது…கேட்டும் கேளாது…

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field