ஸ்ரீ அன்னையும் மலர்களும்

ஸ்ரீ அன்னையும் மலர்களும்
மலரே ! மலரே ! கேளாயோ? மலர் போல் மனம் கொண்ட அன்னையை சேராயோ? (2) கோரிக்கை யாவையும் கொண்டு சேர்ப்பாயோ? – என் கோரிக்கை யாவையும் கொண்டு சேர்ப்பாயோ?…. (மலரே ! மலரே!) வெள்ளைத் தாமரையே ! அன்னையின் பதம்

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field