சாய் ராம் ! ராம் !

சாய் ராம் ! ராம் !
ஷீரடி நாதனே ! சாய் ராம் ! ராம் ! சர்வமும் நீயே ! சாய் ராம் ! ராம் ! நிர்மல ரூபனே !சாய் ராம் ! ராம் ! நிர்குண சீலனே ! சாய் ராம் ! ராம்

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field