பஞ்சமியின் நாயகியே வாராகி !

varahi
Youtube link <— “வாராய்!” என்றாலே வருபவளாம் வாராகி ! “தாராய் !” எனக் கேளாமல் தருபவளாம் தாயாகி ! (2) பஞ்சமி நாளிலே…பூஜைகள் செய்வதால்… நெஞ்சம் குளிர்ந்திடுவாள் ! வாராகி ! (2) கோரஸ்: பஞ்சமியின் நாயகியே சரணமம்மா !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field