எங்க ரங்கநாதனடி

எங்க ரங்கநாதனடி
“வள்ளிக் கணவன் பேரை” – பாடலின் மெட்டில் பாடலாம் (ராகம்: செஞ்சுருட்டி) உச்சிதொடும் கோபுரத்தின் ஆலயத்தில் கோயில்கொண்டான்.. அச்சுதனாம் அனந்தனடி கிளியே ! எங்க ரங்கநாதனடி கிளியே ! உள்ளக்குறை சொல்லப்போனா உள்ளத்தையே கள்ளஞ்செய்வான்…! பள்ளிகொண்ட மாலனடி கிளியே ! எங்க

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field