நடராஜ தசகம் – தமிழில்

நடராஜ தசகம் - தமிழில்

சேங்காலிபுரம் ஸ்ரீ அனந்தராம தீக்ஷிதரால் நடராஜ பெருமான் மீது சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட 10 ஸ்லோகங்கள் “நடராஜ தசகம்” என்பதாகும்.

 

 

Youtube Link

Download “நடராஜ தசகம் - தமிழில்” NatarajaDasakam_ebook_paattufactory.pdf – Downloaded 351 times – 506 KB

2 Comments


  1. This is a very rare diamond,as I see,composed by Brahmasri Sengalipuram Anantharama Deekshithar. Hearty thanks for this effort. Are there are any other compositions of the Deekshithar? If so,can you please email me the same, or give me the references/links for the same?
    Thanks.


    1. Thank you very much for your kind words. Yes, its a real gem. I came to know about this through my musician friend. Will let you know, if I happen to know more about Sri Deekshithar’s compositions.

Comments are closed.