திருமால்

narasimhar

Watch in Youtube: Youtube link கணத்தினில் ஒரு பக்தனைக் காப்பதற்காக தூண் பிளந்து வந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனின் அவதாரம், ஸ்ரீ நரசிம்மனை பணிந்து போற்றுவோம் ! (more…)
கடன் வாங்கி கல்யாணம்

Youtube link கடன் வாங்கி கல்யாணம் செய்தாய் ஐயா ! – செல்வ வளம் மேவும் மா லட்சுமி ஸ்ரீதேவியை ! (2) கடன் தீர்க்க காணிக்கை நாம் சேர்க்கிறோம் ! – உன் கடன் தீர்க்க காணிக்கை நாம் சேர்க்கிறோம் (more…)
ஸ்ரீ வெங்கடேச அஷ்டோத்திரசத நாமாவளி

Youtube link  ஸ்ரீ வெங்கடேச அஷ்டோத்திரசத நாமாவளி – பொருளுணர்ந்து கொள்ள மட்டுமே…தமிழில்…சமஸ்கிருத மந்திரம் ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. (more…)
வேங்கடாசல நிலயம் - தமிழில்

Youtube link பல்லவி ————– வேங்கட மலை வாழும் வைகுண்ட ஸ்ரீ வாசன் ! மாசிலாத் தூயோன் தாமரைக் கண்ணன்… சங்கு சக்ரம் கொண்ட சின்மய ரூபன்… அனுபல்லவி ========== நான்முகன் பணிந்திடுவோன் ! நாமங்கள் பல உடையோன் ! நாரதர், (more…)
ஸ்ரீ விஷ்ணு தசாவதாரம்

Youtube Link ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசனே ! ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நேசனே ! ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே ! எங்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே ! ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே ! தர்ம வழி காக்கவே.கர்ம பலன் காட்டவே.. அவதாரம் பல செய்தவா (more…)
கருட கமன தவ (தமிழில்)

பாடலாசிரியர் (சமஸ்கிருதம்) : ச்ருங்கேரி ஜகத்குரு ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த ஸ்வாமிகள் தமிழாக்கம்: ஸ்ரீதேவிபிரசாத் Youtube link ************************** கருடன் மீதுலவும் உன் சரண கமலம் அதை மனதினில் நிதம் உருவேற்று ! மனதினில் நிதம் உருவேற்று ! என் தாபங்கள் (more…)
பண்டுரீதி கொலு - தமிழில்

Youtube Link ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகள் கீர்த்தனை (தெலுங்கு) தமிழாக்கம்: ஸ்ரீதேவிபிரசாத் ராகம்: ஹம்ஸநாதம் தாளம்: ஆதி பல்லவி ————– உன்னைக் காவல் செய்யும் பாக்யம் கிட்டுமா? ராமா… அனுபல்லவி ——————- காமம், க்ரோதம் என்னும்…என்னுள் உள்ள பகைகள் ஆறும் அழித்து (more…)