வலி தீர்க்க வரவேண்டும் !

வலி தீர்க்க வரவேண்டும் !

ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம்

பாடியவர்: திரு. D.V.ரமணி

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————– வலி தீர்க்க வரவேண்டும் சாய்நாதனே ! – என் வலி தீர்க்க வரவேண்டுமே ! கதியிங்கு நீதானே என்றென்றுமே…! -நல் வழி காட்ட வரவேண்டும் வரவேண்டுமே ! (வலி தீர்க்க வரவேண்டும் ) எண்சாண் உடல் கொடுத்தாய் ! – அதில் எத்தனை எத்தனை வலி சுமப்பேன்? பண்ணிய பாவமெல்லாம்… மன்னித்து தயைபுரிவாய் ! புண்ணியம் சேர்த்தருளும் உன்பதம் சரணடந்தேன் ! உன்பதம் சரணடந்தேன் ! (வலி தீர்க்க வரவேண்டும் ) வலிமை நிறை இறைவா ! – உன் வல்லமை மாட்சியை நான் அறிவேன் ! பூக்கரம் தீண்டி இங்கே… நோவுகள் தீர்த்தவனே ! சீக்கிரம் வரவேண்டும்…ஷீரடி குருபரனே ! (வலி தீர்க்க வரவேண்டும் )