அமிர்தம் ராம ஜபம்

rama
Youtube link பல்லவி ———- அமிர்தம்  ராம ஜபம்…(2)அதனை சுவைப்பாய் என்நாவே ! அமிர்தம்  ராம ஜபம்…அதனை சுவைப்பாய் என்நாவே ! (4) சரணம் 1. பாவங்கள் யாவும் முற்றிலும் தீர்க்கும் ! பலவித பூரண பலன்களை சேர்க்கும் ! (2)

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field