ஈஸ்வரன்…சனீஸ்வரன்

ஈஸ்வரன்...சனீஸ்வரன்
Youtube link யோகங்கள் அருள்கின்ற ஈஸ்வரன் ! காகம்மேல் வருகின்ற ஈஸ்வரன் ! (2) பாவங்கள், புண்யங்கள் பலன்களை (2) கூடாமல்..குறையாமல் தருகின்றவன்…! (2) கோரஸ்: ஈஸ்வரன்…சனீஸ்வரன்… நள்ளாற்றுத் தலம் ஆளும் நாயகன் ! (2) ஏழறை ஆண்டாக பொங்கி வரும்

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field