வெங்கடரமணா ! கோவிந்தா !

வெங்கடரமணா ! கோவிந்தா !
Youtube-ல் கேட்க… நம்பிக் கெட்டவர் எவரையா? நாராயணனே கோவிந்தா ! (2) வெம்பி வெதும்பி சலித்தாரும் வெங்கடரமணா என்றவுடன்… (நம்பிக் கெட்டவர் ) மலைமேல் கடலின் அலைபோலே தெரியும் தலைகள் சாட்சியமே! மலைபோல் குவியும் காணிக்கை… காட்டும் பக்தர்கள் நம்பிக்கை !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field