மரத்தடியும் ஆலயம் !

மரத்தடியும் ஆலயம் !
பாடலை <a href=”https://youtu.be/s43Ila85JrM” target=”_blank”>YOUTUBE-ல் </a>கேட்க… மரத்தடியும் ஆலயம் ! மலைக்கோட்டையும் ஆலயம் ! அரசன் மனமும் ஆலயம் ! ஆண்டி மனமும் ஆலயம் ! பேதம் செய்து பார்ப்பதில்லை எங்கள் விநாயகன் ! வேதமெலாம் போற்றுகின்ற‌ வெற்றி விநாயகன் !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
Really Simple CAPTCHA is not enabled
*Required field