மரத்தடியும் ஆலயம் !

மரத்தடியும் ஆலயம் !
பாடலை <a href=”https://youtu.be/s43Ila85JrM” target=”_blank”>YOUTUBE-ல் </a>கேட்க… மரத்தடியும் ஆலயம் ! மலைக்கோட்டையும் ஆலயம் ! அரசன் மனமும் ஆலயம் ! ஆண்டி மனமும் ஆலயம் ! பேதம் செய்து பார்ப்பதில்லை எங்கள் விநாயகன் ! வேதமெலாம் போற்றுகின்ற‌ வெற்றி விநாயகன் !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field