என்ன தவம் செய்ததோ ஷீரடி?!

என்ன தவம் செய்ததோ ஷீரடி?!
Youtube link   ராகம்: சாருகேசி பல்லவி என்ன தவம் செய்ததோ ஷீரடி ! அங்குதான் பதிந்தது பாபா திருவடி ! அனுபல்லவி மன்னவனாய் அகிலமெலாம்… ஆளும் சாய் ராஜன் சின்னதொரு மரத்தடியில் பாலனாய்த் தோன்றிடவே… சரணம் த்வாரகமாயி என்ன.. சாவடி..தோட்டமென்ன!

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field