அருள் என்னும் தேனூறும்

ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம்

பாடியவர்: திருமதி. சவிதா ஸ்ரீராம்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————– அருள் என்னும் தேனூறும் மகரந்தமே ! சாயி ! மலர்பாதமே ! பாபா ! மலர் பாதமே ! அருள் தேடும் அடியார்கள் திருக்கூட்டமே ! – அவன் பதம் நாடும் எப்போதும் வண்டாட்டமே ! (அருள் என்னும் தேனூறும் மகரந்தமே ! ) ஸ்ரீசாயி திருமாலின் அவதாரமே ! – அவன் அருட்பார்வை யால்தீரும் நம்பாவமே ! துணையாகும் ‘ஓம் சாயி’ எனும் நாமமே ! – எட்டுத் திசையாவும் ரீங்காரம் சாய் நாதமே ! (அருள் என்னும் தேனூறும் மகரந்தமே ! ) எழில்கொஞ்சும் சாய்நாதன் திருக்கோலமே ! – என்றும் நிலையாகச் சுமப்பாயே என் நெஞ்சமே ! கலை, கல்வி உடன் சேர்ந்த சௌபாக்யமே ! – இங்கு உனைச்சேரும் சேமங்கள் எந்நாளுமே ! (அருள் என்னும் தேனூறும் மகரந்தமே ! )