ப்ரத்யங்கரா தேவியே !

ப்ரத்யங்கரா தேவியே !
வெற்றிகளைத் தந்தருளும் சக்தி வடிவானவளே ! ப்ரத்யங்கரா தேவியே ! (2) பற்றி உன் பாதத்தை பணிந்திடுவோம் அனுதினமும் ப்ரத்யங்கரா தேவியே ! (2) கோரஸ்: ப்ரத்யட்ச தெய்வம் துணை ! ப்ரத்யங்கரா துணை ! (2) சரணம் 1 ————–

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field