வரதா ! வரதா ! அத்தி வரதா !

பல்லவி ————— வரதா ! வரதா ! அத்தி வரதா ! வானவர் போற்றும் அத்தி வரதா ! (2) சரணம் ————– நான்முகன் ப்ரம்மன் நடத்திய யாகம் அழைத்திட வில்லை சரஸ்வதியை ! (2) வெள்ளமென‌ வந்தாள் கலைமகளும் வேள்வியை

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field