பூசம் ! பூசம் ! தைப்பூசம்

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— பூசம் ! பூசம் ! தைப்பூசம் பாக்க… போவோம் ! போவோம் ! பழனி மல! (2) பாதைரொம்ப தூரமில்ல பாருங்க ! ஒண்ணா செல்லுங்க ! வேல்-ன்னு சொல்லுங்க ! பக்க பலமா கந்தன்வருவான் பாருங்க !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field