ஐயனிடன் வேண்டுதல் !

ஐயனிடன் வேண்டுதல் !
பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— அகிலாண்ட ஈஸ்வரனே ! அநாத ரட்சகனே ! சாமி ஐயப்பனே ! (2) அஞ்சுமலை தாண்டி வந்தோம் ஆவலாகவே ! ஐயா உந்தன் திருமுகத்தின் ஒளியைக் காணவே ! (2) கோரஸ்: சாமி ஐயப்பனே ! சரணம் ஐயப்பனே

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
Really Simple CAPTCHA is not enabled
*Required field