ஐயப்பன்

ஐயம் தீர்ப்பாய் ஐயப்பா !

நீதியின் நாதன் ! நீதானே ஐயா ! ஜோதியாய்த் தெரியும்..சபரிமலை தேவா ! நடப்பது யாவையும் நீயறியாததா? நல்லதொரு நீதியினை சொல்லிடவே வா ! வா !
மகர ஜோதி !

வான வீதியில… ஞான தீபமய்யா ! (2) ஐயப்ப சாமி ! – அவன் வந்தானே பாரு ! மெய்யாக ஜோதியா முன்னால..!
(ஐயப்ப) சாமி பாட்டு

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— மலையாள தேசத்துல… நல்ல தேசத்துல‌ மணிகண்ட சாமி (2) மலை ஆளும் சாமியாம் ! மண் ணாளும் சாமியாம் ! நம்மோட குருசாமியாம் ! மலை போல நம்பினால்…துணை யாகும் சாமியாம் ! கண்கண்ட ஒருசாமியாம் ! (2) அலையாடும் கூட்டத்துல‌ பெரும் கூட்டத்துல‌ ஐயப்ப சாமி ! (2) குறை நீக்கும் சாமியாம் ! குலம் காக்கும் சாமியாம் ! நம்மோட குருசாமியாம் ! நிலை ஏத்தும் சாமியாம் ! விதி மாத்தும் சாமியாம் ! கண்கண்ட ஒருசாமியாம் ! (2) படியேறிப் பார்த்திடுவோம் ! நாம பார்த்திடுவோம் ! பந்தள சாமி !
அற்புதம் காட்டும் ஐயப்பன் ஆலயம் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— அற்புதங்கள் காட்டுமொரு ஆலயம் ! – ஐயன் கற்பகமாய் தந்தருளும் பூவனம் ! வெற்றி தரும் வீரன்…வீற்றிருக்கும் கோலம் ! வாவென்று சொல்லுகின்றதே ! – நம்மை வாவென்று சொல்லுகின்றதே ! (2) அஞ்சுமலை அழகனுக்கு வந்தனம் சொல்வோம் ! – ஒரு அஞ்சுகமாம் ஐயப்பனை கும்பிடச் செல்வோம் ! (2) கோரஸ்: சாமி சாமி சரணம் ! சாமி ஐயப்பா ! சரணம் சரணம் சாமி ! சரணம் ஐயப்பா ! வெம்புலியும் வாகனமாய் ஆனதே ! – ஐயன் அம்புவிழி அசைவினுக்கு ஆடுதே ! அன்பு மயமாக அழைக்கிறது பாரு ! ஐயன்
சரணம் சொல்லி சபரி செல்வோம் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— சாமி சரணமென சொன்னால் – மன‌ சஞ்சலம் விலகிடும் அந்நாள் ! (2) சாய்ந்திடும் வேராய்… மாய்ந்திடும் கவலை! சபரி நாதனே சரணம் ! (2) ஒருவாய், பணிவாய், அழகாய், கனிவாய் ஒருதரம் சரணம் சொன்னால்… இருளது ஓடும் ! அருள்மழை யாகும் ! பெருமை யாவுமே சேரும் ! மாலை போட்டுதினம் பூஜை.. – அதைச் செய்திடு வோமிரு வேளை ! (2) காலையும் அவனே ! மாலையும் அவனே ! சபரி வாசனே நாளும் ! (2) பொலியும் முகமாய்… புலியில் வருவான் ! புவியினை ஆளும் நேசன் ! கலிதீர்த் திடுவான்
ஐயனிடன் வேண்டுதல் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— அகிலாண்ட ஈஸ்வரனே ! அநாத ரட்சகனே ! சாமி ஐயப்பனே ! (2) அஞ்சுமலை தாண்டி வந்தோம் ஆவலாகவே ! ஐயா உந்தன் திருமுகத்தின் ஒளியைக் காணவே ! (2) கோரஸ்: சாமி ஐயப்பனே ! சரணம் ஐயப்பனே ! (2) வில்லேந்தும் மன்னவனே ! வேலோனின் சின்னவனே ! சாமி ஐயப்பனே ! (2) அச்சன் கோயில் சன்னதியில் வேண்டிக் கொண்டோமே ! அச்சம் எல்லாம் தீர்த்திடணும் கானகத்தோனே ! (2) கோரஸ்: சாமி ஐயப்பனே ! சரணம் ஐயப்பனே ! (2) சிவநாதன் புத்திரனே ! தவக்கோல சித்திரமே ! சாமி ஐயப்பனே
பொன்னு பதினெட்டு படி !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— சாமி ஐயப்பா ! சரணம் ஐயப்பா ! சொல்வோமே ! செல்வோமே ! பொன்னுபதி னெட்டு படி ஏறி ! (2) அட ஆமாம் பொன்னு படி ! ஐயன் மின்னும் அடி… நம்மையெலாம் சேர்த்துவிடும் தானே ! (2) நமைப் பூவா பார்த்தபடி… தோதா ஏத்தும் படி ஐயனிடம் சேர்த்துவிடும் தானே ! (2) கோரஸ்: ஐயப்பா ஐயப்பா ! சாமி ஐயப்பா ! ஐயப்பா ஐயப்பா ! சரணம் ஐயப்பா ! மாசம் வந்தாச்சு ! மாலை போட்டாச்சு ! மாமலை.. செல்வோமே ! பொன்னுபதி னெட்டு படி ஏறி ! (2)
பேட்டை துள்ளுவோம் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— திந்தகதோம் ஆட்டமாடுவோம் !பேட்டை துள்ளியே… ஐயப்பன்மாரே ! ஒன்னாக ஆட்டமாடுவோம் ! (2) எருமேலி வந்தோமே ! இன்னும் கொஞ்சம் தூரமே ! ஐயப்பனப் பார்க்கப் போறோமே ! (2) செவ் வண்ணம் பொன் வண்ணம் அத பூசிக்குவோம் ! நம் ஐயன் பொன்னையன் புகழ் பேசிக்குவோம் ! (2) கோரஸ்: திந்தகதோம் ! தோம் ! அய்யனய்யா ! திந்தகதோம் ! தோம் ! மெய்யனையா! (2) கெட்டிமேளம் கொட்டியாடுவோம் ! இலைதழைகளை.. கையிலெடுத்துக்…கொண்டாடி ஆட்டம்போடுவோம் ! (2) கன்னிச்சாமி ஆடுங்க ! பெரியச்சாமி ஆடுங்க ! ஆடும் மனம் அடங்கிடுங்க ! (2)