“சாயி’ என்றழைத்திடு

ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம்

பாடியவர்: திருமதி. சவிதா ஸ்ரீராம்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————– “சாயி’ என்றழைத்திடு ஷீரடியின் நாதனை ! சாய்ந்திடுமே வேரடியாய் சூழுகின்ற வேதனை ! தாயின் மனம், தண்மை குணம் கொண்ட அந்த தேவனின்… தாள் பணிந்து தண்டனிட தீண்டிடுமோ தீவினை ! (“சாயி’ என்றழைத்திடு ) ஆறுதலை அருளுகின்ற ஆண்டவனாம் சாயிராம் ! ஏழுலகம் ஆளுகின்ற வேந்தனவன் சாயிராம் ! எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கும் மந்திரமும் சாயிராம் ! ஏற்றம் தரும் வாழ்வளிப்பான் எங்கள்குரு சாயிராம் ! (“சாயி’ என்றழைத்திடு ) ஒன்பது நாள் வியாழனிலே நோன்பிருந்து வேண்டினால்… வேண்டியதைத் தந்திடுவான் வள்ளல் குரு சாயிராம் ! அன்பு கொண்ட அடியவர்க்கு அள்ளித் தரும் சாயிராம் ! பண்புநலன் சேர்த்திடுவான் பக்தருக்கு சாயிராம் ! (“சாயி’ என்றழைத்திடு )