சாயி அருணோதயம்

ஆல்பம்: சர்வம் சாயி மயம்

பாடியவர்: திரு. ராகுல்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————– அருணோதயம் ஆகின்றது ! ஆலய வாசல்கள் திறக்கின்றது ! கருணாகரன் சாயி தரிசனம் காண… கருணாகரன் சாயி தரிசனம் காண… கூட்டம் அலையாய் வருகின்றது ! கூட்டம் அலையாய் வருகின்றது ! (அருணோதயம் ) வேத மந்திரமும் ஓதிடவே ! நாத சுரம் இசை பாடிடவே … பறவைகள் ஆனந்த ஆர்ப்பரிக்க… மடந்தையர் பூஜைக்கு பூப்பறிக்க… திருவிழாக் கோலமே சன்னதியில் ! குரு சாயி நாதனின் சன்னதியில் ! (அருணோதயம் ) அபிஷேகம் நிறைவாய் நடந்திடவே… அலங்காரம் அழகினைச் சேர்த்திடவே… ஆரத்தி கண்டிட ஆனந்தமே ! மன‌ பாரத்தை இறக்கிய பேரின்பமே ! நாளொன்று பிறந்தது அவன் அருளால் ! நாளெல்லாம் சென்றிடும் அவன் நினைவால் ! (அருணோதயம்)