ஷீரடி சாய் நாதம்

ஷீரடி சாய் நாதம்
வடிவம்: இசைத் தட்டு (Audio CD) வெளியிட்டோர்: ரமணா விஷன் வருடம்: 2015 இசை: D.V. ரமணி பாடல் வரிகள்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் பாடல்கள்:
  1. பாண்டுரங்கன் கண்களிலே
  2. சாயி ராமாயணம்
  3. எங்கோ ஒருவனை
  4. அருள் என்னும் தேனூறும்
  5. மாவிலை தோரணம்
  6. நூல் கொண்ட பொம்மை
  7. எல்லாம் வல்ல சிவனே !
  8. சாயி என்றழைத்திடு !
  9. வலி தீர்க்க வரவேண்டும் !