வருது ! வருது ! பூசத்தேரு !

Youtube Link   வருது ! வருது ! பூசத்தேரு வருகுது !- பக்தர் கூட்டமென்னும் கடலதுவின் அலையிலே ! (2) பாசமிகு சாமி! பழனிமலை சாமி.. ஊர்கோல மாக வருகிறான் ! – தேரில் ஊர்கோல மாக வருகிறான் !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field