திருவள்ளூர்

எவ்வளவு சொன்னாலும்...

திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவன் – கீர்த்தனை ராகம்: வாசந்தி தாளம்: ஆதி Youtube link பல்லவி ———– எவ்வளவு சொன்னாலும் போதுமா ? – திரு எவ்வுள்ளூர் ராகவ பெருமாளே ! – உன் பேரழகை..உந்தன் பேரழகை…! (எவ்வளவு) அனுபல்லவி (more…)